Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Politika
Savjeti
Linkovi
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

Sigurnosna politika CARNeta

CARNet je usvojio Pravila prihvatljivog korištenja mreže CARNet, dokument koji obavezuju ustanove članice i pojedince da koriste mrežne usluge na prihvatljiv način, ne kršeći zakone i moralne norme, te poštujući prava drugih.

Od članica se očekuje da donesu svoju vlastitu Sigurnosnu politiku. Pri tome se mogu služiti dokumentima koje smo napravili s namjerom da im u tome pomognemo. Kako je svaka ustanova na neki način posebna, nije bilo moguće napraviti predložak koji bi odgovarao svima. Zato očekujemo da će članice ponuđeni prijedlog prolagoditi svojim lokalnim potrebama. Pri tome treba paziti da se ispoštuju Pravila prihvatljivog korištenja, koja definiraju minimalan skup pravila koji vrijedi za sve koji koriste mrežu ili njome upravljaju.

 

Dokumente koji smo izradili kako bismo ustanovama pomogli pri izradi i donošenju njihove lokalne sigurnosne politike:


Sigurnosna politika informacijskih sustava za članice CARNeta (prijedlog) - dokument je dosupan i u PDF obliku.

 

Prijedlog implementacije sigurnosne politike (praktični savjeti). Izradili smo dokument (u MS Word formatu), i pripremili seminar (u PDF formatu).

 


Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr