Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
Kodeks
Službeni dokumenti
menu 4

 

 

Kodeks ponašanja sistem administratora

 

(Ovo je početni prijedlog Kodeksa. Bit ćemo vam zahvalni na svim primjedbama i sugestijama.)

 

Uvod

 

U vrlo kratkom razdoblju računala i računalni sustavi postali su od vitalne važnosti za naše društvo, stoga danas odgovornost sistem administratora i važnost posla koji obavljaju seže dalje od samih sustava na kojima rade. Računalne sustave ne čini samo sklopovlje od kojeg su fizički načinjeni. Računalni sustavi su rezultat rada i međuodnosa administratora, korisnika, drugih umreženih sustava, proizvođača softvera i hardvera, te nacionalnih i međunarodnih računalnih mreza. Sistem administratori, bez obzira koje ime nosilo njihovo radno mjesto, u svom su poslu suočeni s velikom odgovornošću i velikim zahtjevima, a okruženje u kojem rade mijenja se svakodnevno i nije uvijek prijateljski raspoloženo.

Ovaj Kodeks načinjen je sa željom da pomogne sistem administratorima u obavljanju njihovog posla. On nije skup gotovih niti sveobuhvatnih pravila, nego pokušaj da se na jednom mjestu zabilježe etički principi na koje bi se sistem administratori trebali oslanjati u svom radu. Konkretni poslovi, pravila i procedure kojima se u svom radu služe sistem administratori trebaju biti definirani lokalnim dokumentima svake ustanove zasebno.

Na kraju, ovaj Kodeks može poslužiti i korisnicima i poslodavcima da se bolje upoznaju s prirodom posla sistem administratora.

 

Ispravan rad i sigurnost sustava

 

Sistem administratori trebaju stalno činiti sve sto je u okviru njihove odgovornosti za osiguravanje ispravnog rada i sigurnosti sustava.

Sustavi trebaju biti postavljeni i održavani u skladu s potrebama korisnika.

 

Privatnost korisnika

 

Sistem administratori poštuju i štite privatnost korisnika na sustavima koje održavaju, a privatnim podacima pristupaju samo u slučajevima kad je to nužno zbog posla koji obavljaju. Sistem administratori ne smiju samovoljno brisati ili mijenjati tude podatke. Takoder, sistem administratori trebaju čuvati tajnost svih privatnih podataka kojima eventualno pristupe tijekom obavljanja svog posla.

 

Odnos prema korisnicima i ustanovi u kojoj rade

 

Sistem administratori trebaju redovito i pravovremeno obavještavati korisnike o svim novostima i drugim stvarima koje imaju utjecaj na njihov rad na sustavu - poput pravila uporabe sustava i dodijeljenih

resursa, obavijesti o održavanju sustava, popis resursa koji su na raspolaganju korisnicima i dr.

U kontaktima s korisnicima, suradnicima i drugim osobama, sistem administratori trebaju biti strpljivi i korektni, uvijek dajući ispravne i potpune informacije.

Sistem administratori svoj posao trebaju obavljati profesionalno, čuvajući ugled svoje profesije, te štiteći interese svoje ustanove i korisnika. Eventualan konflikt interesa trebaju odmah javno objaviti.

 

Suradnja, primjenjivanje i unapređivanje znanja, zaštita profesije

 

Sistem administratori trebaju međusobno surađivati i pomagati se. Također, oni trebaju stalno unapređivati i nadopunjavati svoja stručna znanja i sposobnosti. Stečena iskustva i naučeno znanje trebaju

primjenjivati i međusobno dijeliti.

Svoje stručne kvalifikacije i svoje znanje sistem administratori trebaju objektivno prikazivati, a kad u svom poslu naiđu na problem koji ne mogu sami riješiti trebaju zatražiti pomoć.

Sistem administratori trebaju stalno raditi na unapređenju svoje profesije kao i na zaštiti i povećanju ugleda profesije.

 

Radna okolina

 

Sistem administratori trebaju radnu okolinu održavati sigurnom, produktivnom i ugodnom za sve korisnike.

 

Ostalo

 

Sistem administratori trebaju podupirati aktivnosti vezane uz podizanje razine informatičkog obrazovanja i informiranosti u svojoj okolini i široj zajednici, kao i aktivnosti vezane uz izgradnju, razvoj i uporabu informacijskih i drugih mrežnih servisa, te mreža i računalnih sustava općenito.

U svom poslu, sistem administratori trebaju se držati svih relevantnih zakonskih propisa i lokalno donesenih pravila.

 

 

Napomena

Ovaj dokument je prva verzija Kodeksa, nastala zahvaljujući naporima g. Vladimira Brausa (http://cromath.math.hr/~braus), ravnatelja računalnog sustava na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno - matematičkoga fakulteta, te ekipe koju je okupio.

Kodeks će se mijenjati prema vašim primjedbama. Budite aktivni u njegovom dotjerivanju, jer ovo je "naš kodeks", od interesa sviju nas sistemaca.


Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr