Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Helpdesk
Seminari
Tečajevi
Top 10@Helpdesk
Kuharice
Savjeti
Linkovi
Impressum
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

Prava uporabe prezentacijskih materijala za osnovne tečajeve za sistem-inženjere

 

Prava uporabe

 

Prava uporabe ovih prezentacijskih materijala za Osnovne tečajeve za sistem-inženjere, ili pojedinih njihovih dijelova (dalje Prezentacije):

Daje se pravo uporabe Prezentacija za osobno obrazovanje bez ikakvih ograničenja.

 

Daje se pravo uporabe, kopiranja, mijenjanja i distribuiranja Prezentacija u nekomercijalne obrazovne svrhe jedino uz prethodnu pismenu suglasnost dobivenu od nositelja autorskih prava, i uz sljedeće uvjete:

Na prvoj stranici svih prezentacija mora se nalaziti napomena o autorskim pravima te mrežna adresa ovog teksta o pravima.

Sve eventualne promjene moraju biti jasno naznačene te sumarizirane u zadnjim stranicama ispravljanih prezentacija.

 

Nije moguće dobiti nikakva prava za uporabu Prezentacija u komercijalne svrhe te nije dozvoljena preprodaja trećim licima.

 

Jamstvo

 

Ove Prezentacije dane su "kakve jesu" i bez jamstva bilo koje vrste, izrečenih ili podrazumijevanih.

U bilo kojem slučaju niti CARNet niti SRCE neće biti odgovorni ni za kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste, ili za bilo koju štetu koja bilo kako rezultira gubitkom prava uporabe, podataka ili profita, nastalu uporabom ili karakteristikama Prezentacija.

 

Potpora

 

Potpora za Prezentacije pruža se preko Službe pomoći sistem-inženjerima (<URL:http://sistemac.carnet.hr/syshelp>), prema pravilima te službe.

 

Prihvaćanje prava

 

Uporaba Prezentacija bit će smatrana kao pristanak na sve gore dane uvjete.

 

Copyright (c) 1999-2000 CARNet i SRCE. Sva prava pridržana.

 

Napomena

Za sve nejasnoće u tumačenju ovog dokumenta obratite se na sistemac (at) carnet.hr.


Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr