Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Helpdesk
Seminari
Tečajevi
Top 10@Helpdesk
Kuharice
Savjeti
Linkovi
Impressum
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

Izvanredno održavanje sustava

 

Advanced Email

 

Administrator mora biti u stanju samostalno podesiti mail system na svom stroju te održavati sendmail program i njegove konfiguracije. Za podešavanje posebnih parametara sigurnosnih parametara, promejne konfiguracije sendmaila te sigurnosne probleme administrator dobiva pomoć stručnjaka

 

Solving boot Problems

 

Administrator mora biti u stanju samostalno riješiti osnovne boot probleme:

 

fsck u slučaju ostećenog file systema

Odspojene periferije

krivi SCSI brojevi na periferijama

problemi sa napajanjem

problemi sa monitorima

 

Za ostale boot probleme i kvarove stroja dobiva se pomoć stručnjaka 

 

Running Diagnostics

 

Za izvođenje dijagnostike oadministrator dobiva pomoć za dijagnostičke rutine na računalu (boot-prom dijagnostiku, on-line diganostiku,test programe)

 

System Dumps

 

Administrator mora biti u stanju samostalno omogućiti system dumps,a za uklonjanje ili spremanje ranijih dump image na trake dobiva se uvijek pomoć. Za interpretiranje podataka iz Crasha, podesavanje parametara za crash i dump administrator dobiva pomoć stručnjaka

 

Replacing Hard Disks

 

Zamjena, dodavanje diskova se obavlja uz asistenciju stručnjaka

 

How to record errors for analysis

 

Administrator mora biti u stanju samostalno uočiti greške na sustavu, poznavati logove i pripremiti logove za daljnju obradu i analizu grešaka.

Za detaljnju analizu grešaka i daljnje korake dobiva se pomoć stručnjaka

 

Advanced system security and Security tools

 

Administrator mora biti u stanju samostalno definirati osnovnu politiku sigurnosti svog stroja i koristiti osnovne alate i metode za održavanje sigurnosti. Za dodatno pojačavanje sigurnosti sustava i za dodatne sigurnosne alate (swatch, cops, tripwire) dobiva se pomoć stručnjaka.

 

System Auditing

 

Za podešavanje auditing sistema, audit klasa i događaja potrebna je asistencija stručnjaka


Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr