Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Helpdesk
Seminari
Tečajevi
Top 10@Helpdesk
Kuharice
Savjeti
Linkovi
Impressum
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

Osnovno održavanje sustava

 

U osnovno održavanje sustava spada poznavanje osnovnih koncepata uporabe UNIX računala:

 

 

Logging in and out

 

Administrator mora biti u stanju podesiti profil za logiranje usera na stroj. Mora poznavati podešavanje nologin komande, podešavati inicijalizacijske skripte, dozvoljene ljuske te radni enviroment za usera

 

Shell commands and scripts

 

Administrator mora znati osnovna pravila pisanja shell programa i shell scripti.

 

To podrazumijeva:

redirekciju,

pokretanje programa u pozadini,

spajanje u siguran direktorij,

manipulaciju signalima

manipulaciju enviromentom

manipulaciju sa io descriptorima

manipulaciju sa procesima

generiranje logova

 

File System and the Directory structure

 

Administrator mora znati samostalno kreirati file system te mora znati baratati sa operacijama mount / unmout u kreiranju stabla deiretorija

 

File handling i.e copy delete move and listing

 

Administrator mora znati samostalno raditi osnovne operacije sa datotekama, rotirati log datoteke, detektirati procese koji drže pristup datotekama i sl.

 

File types, names, access Permissions and Pathnames

 

Adminstrator mora biti u stanju samostalno modificirati dozvole i vlasništva na datotekama i direktorijima.

 

Directory creation / deletion

 

Administrator mora biti u stanju sam manipulirati sa direktorijima te znati postavljati Sticky bit.

 

On-line help

 

Administrator mora znati upotrijebiti man komadu, te mora znati samostalno dodati nove man stranice na sistem u u MANPATH.

 

Editing Files

 

Administrator mora znati koristiti barem jedan od editora na sistemu

 

vi    (obavezno)

joe

emacs

ed    (opcionalno)

 

Pipes, Modifiers and Shell Subproceses

 

Administrator mora biti u stanju samostalno koristiti iz skripti pipes, preusmjeravati ulaze i izlaze koristiti dotatne io deskriptore te upotrebljavati shell potprocese i komunikaciju sa njima.

 

Redirection

 

Administrator mora biti u stanju samostalno raditi redirekcije ulaza / izlaza programa i skripti sa posebnim naglaskom na smanjivanje velikih i otvorenih log datoteka i ispisa

 

System and User Environments

 

Administrator mora znati samostalno podesiti enviroment i to na nivou system wide konfiguracija i za pojedine korisnike.

 

Setting User Passwords

 

Administrator mora znati osnovne postupke postavljanja / promjene lozinke za korisnike te održavanja sigurnosti. Usto mora znati kako se mijenja root password u slučaju da se on zagubi.

 

Electronic Mail

 

Administrator mora znati korisiti mail i to na osnovnom nivou kao korisnik te na sistemskom nivou. Administrator mora obavezno znati raditi sa programima mail, mailx. Administrator mora znati održavati sustav elektroničke pošte.

 

Other common UNIX commands

 

Administrator mora znati samostalno koristiti shell utilities i sam pronaći reference i man stranice za njih.

 

Komande su:

 

du  ar make  

awk echo man spell

banner ed mkdir split

basename egrep more strings

bc env mv strip

bdiff expand nl sum

c expr nm switch

cal fg od sync

calendar fgrep pack tail

cat file passwd tar

cc find paste tee

cd fmt patch test

chmod fold pathchk time

clear getconf pax touch

comm getopt pcat tr

compress grep pg tty

cp gres pr uname

cpio head printf uncompress

crypt help prof unexpand

csplit id ps uniq

ctags jobs pwd unpack

cut join rev unstrip

date kill rm uudecode

dc lc rmail uuencode

dd line rmdir vi

deroff login sed wc

df logname sh which

diff ls size who

dirname m4 sleep xargs

mail sort zcat  

 

 

Processes handling

 

Administrator mora samostalno znati pratiti procese na stroju, koristiti komande za manipulaciju procesima. Mora biti u stanju detektirati top-cosumer procese, mijenjati priritete procesima, te stavljati ograničenja na većinu procesa.

Uključuje poznavanje komandi  ps, jobs,  te top i monitor kao dodataka

poznavanje /proc file systema

 

Users handling

 

Administrator mora biti u stanju samostalno dodavati, brisati, mijenjati korisnike na sistemu te pratiti ponašanje korisnika na sistemu.

 

Basic Security

 

To je područje osnovnog podešavanja korisničkih pasworda i prava Aministrator mora znati sam promijeniti password, zaključati / otključati i obrisati usera te voditi brigu o osnovnim sigurnosnim logovima

komande: chgrp, chown, chmod, passwd, useradm, last

datoteke:

/var/adm/messages

/var/adm/wtpm

/var/adm/utmp

/var/adm/sulog

/var/adm/*log

 

Implementation of TCP IP using a flat file system

 

Administrator mora biti u stanju samostalno konfigurirati mrežu na stroju bez DNS, mora biti u stanju definirati IP / hostname veze u hosts datoteci, te koristiti ifconfig komandu za konfiguriranje IP sučelja

 

Remote login commands

 

Administrator mora znati samostalno raditi sa rlogin komandom, te mora znati zabraniti upotrebu rlogin komande te rizike vezane uz rlogin

 

Remote file transfer

 

Administrator mora poznavati komande za prenos datoteka ftp , te rcp

 

Principles of TCP/IP

 

Administrator mora biti u stanju samostalno raditi sa TCP/IP podrškom na stroju, dijagnosticirati moguće probleme, te poduzeti osnovne korektivne akcije.

 

datoteke:

/etc/hosts

/etc/services

/etc/protocols

/etc/resolv.conf

/etc/namedb.conf

 

komande:

ping, traceroute, ifconfig

 


Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr