Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

27-05-04 15:16
[MS Windows] Višestruke naredbe u komandnoj liniji

piše BORIS TROJAN

Da biste pokretali više naredbi u komandnoj liniji kao jednu naredbu, možete koristiti simbole za uvjetno procesiranje. Ovdje je tablica simbola:

 

Simbol

Sintaksa

Komentar

 

&[...]

naredba1 & naredba2

Pokreće prvu naredbu, pa sljedeću

 

&&[...]

naredba1 && naredba2

Pokreće drugu naredbu ako je prva uspješna

 

|| [...]

naredba1 || naredba2

Pokreće drugu naredbu ako je prva neuspješna

 

()[... ]

(naredba1 & naredba2)

Grupira naredbe

 

; ili ,

naredba1 par1;par2

Odvaja parametre naredbe

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr