Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

25-05-04 10:34
[MS Windows] Windows management tehnologije

piše BORIS TROJAN

Microsoft Installer engine, Automatic Agent Update patch installer,

Software Update Service 1.0 predstavljaju samo neke management tehnologije ugrađene u Windows XP i Windows Server 2003. Preostale ugrađene te one koje je moguće downloadati su sljedeće:

 

Windows Management Instrumentation (WMI)

omogućuje management aplikacijama, kao što su skripte, da dođu do informacija o resursima računala. U resurse ubrajamo servise OS-a, utility programe, performance countere, event logove, fizički i logički hardware te aplikacije. WMI također koriste i management agenti SMS i MOM.

 

Windows Scripting Host (WSH)

omogućuje skriptama pisanim u JScriptu ili VBScriptu pristup do WMI-a, apllikacija, te OS servisa i utilitya.

 

Active Directory Group Policy Objects (GPO)

omogućuje centralno održavanje klijentskih konfiguracija.

 

Automated Deployment Services (ADS) i Remote Installation Services (RIS)

olakšavaju administratorima automatizaciju instalacije i konfiguracije Windowsa i aplikacija na računala. (Iako to još Microsoft nije javno obznanio, vjeruje se da će se ove dvije tehnologije objediniti unutar Longhorna.)

 

Windows Error Reporting (WER)

prikuplja informacije o softwareu koji se srušio prilikom izvođenja. Podatke uploada Microsoftu tako da bi programeri dobivene podatke iskoristili za dijagnostiku i stvaranje fixeva.

 

User State Migration Tool (USMT)

može podatke i postavke sa strane Windows 9x (na više) klijenta prebaciti na Windows XP.

 

Terminal Services Administration Mode, Remote Desktop

i Remote Assistance

su tri srodne tehnologije koje omogućuju administratorima pristup

konzolama PC-a i servera na mreži da bi izbjegli fizički pristup strojevima. Microsoft će možda objaviti upgrade za Terminal Server naziva Bear Paw

prije Longhorn Servera, međutim to još nije odlučeno, niti su javno

objavljene nove mogućnosti Bear Pawa.

 

Windows System Resource Manager (WSRM)

je dodatak za Windows Server 2003 koji može alocirati resurse za pojedinačnu aplikaciju; prvenstveno se misli na memoriju i CPU.

 

Iako Microsoft do sada nije objavio uvedene promjene u navedenim tehnologijama, Longhorn će njihove verzije bez sumnje ponuditi usavršene.

 

 

Virtual Server

Iako još nedostupan, Virtual Server je Microsoftov proizvod namijenjen Windows Serveru 2003 a predstavlja emulator čitavog računala što uključuje procesor, memoriju, grafičku karticu, mrežni adapter i diskove. Ovakav virtualizirani hardware omogućiti će korisnicima rad sa više OS-eva (također i pod imenom "guest" OS-ovi) i aplikacija koji će svi zajedno raditi na jednom host OS-u na fizičkom serveru.

Virtual Server i njegov blizanac Virtual PC (koji je već vani), bazirani su na tehnologiji dobivenoj od Connectix-a u kolovozu 2004. godine.

Več sada u beti, Virtual Server podržava sve velike OS-eve - MS-DOS, Windows, NetWare i Linux.

Virtual Server će podržavati čitav niz iskorištavanja što uključuje legalnu podršku aplikacijama, konsolidaciju servera, testiranje sofwarea, stvaranje problema i trening.

Iako ovaj proizvod više pripada platformi nego management tehnologiji, Microsoft ga svrstava u svoj management portfolio jer će sačinjavati važan element DSI-a (Dynamic System Initiative). Microsoft vjeruje da će većina aplikacija raditi unutar virtualnih OS okolina koje će se lako moći prebaciti ili replicirati između fizičkih strojeva. Pod DSI-jem, ovaj proces će se odigravati dinamično, moći će se automatizirati te konfigurirati kroz policy.

 

DSI na

http://www.microsoft.com/windowsserversystem/dsi/default.mspx

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr