Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

13-04-06 12:17
Osobni podaci dostupni na službenoj Web stranici okruga Broward

piše ANTONELA BANOVAC

Povjerljivi osobni podaci, poput brojeva socijalnog osiguranja, podataka iz vozačkih isprava i detalja bankovnih računa velikog broja sadašnjih i bivših stanovnika okruga Broward na Floridi, otkriveni su i dostupni svakome na Internetu, jer nisu pravovremeno uklonjeni iz javne evidencije dostupne na webu.

 

Informacije su objavljene u skladu s pravilnikom koji nalaže okruzima stavljanje javnih dokumenata na Internet. Učinjen je propust i osjetljivi podaci nisu uklonjeni s digitaliziranih dokumenata. Javnosti su tako izložene slike koje sadrže potpise građana, brojeve putovnica, detalje o zelenim kartama. Na stranicama okruga Broward nudi se pravo blago za kradljivce identiteta, uslužno predočeno od strane javnih tijela države Floride.

 

Podaci su dostupni već nekoliko godina, te postoji ozbiljan rizik od krađe, rekao je Bruce Hogman, stanovnik okruga koji je obavijestio zakonodavce, senatore, FBI i Federalnu trgovačku komisiju. Međutim, nitko mu nije odgovorio osim gospođe Sue Baldwin, ravnateljice odjela evidencije okruga Broward.

 

Gđa. Baldwin je izjavila da je upozorena na Hogmanovu zabrinutost i objasnila da je Odjel sve učinio u skladu sa zakonom koji zahtijeva da svi državni registri budu objavljeni na Internetu. Na adresi www.broward.org dostupne su preslike javnih spisa koji datiraju još iz 1978. Dokumenti snimljeni poslije 5.6.2002. kao što su vojna rješenja, obiteljski, maloljetnički i drugi pravni dokumenti te podaci o umrlima, zaštićeni su od javnog prikaza. Međutim, podaci prije lipnja 2002. godine i dalje se nalaze na stranicama okruga.

 

Do sada nije bilo pravila prema kojima bi se automatski uklanjali povjerljivi osobni podaci iz javno dostupnih dokumenata. Novi pravilnikom, koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2007. godine, zahtijevalo bi se od okružnih registara uklanjanje brojeva socijalnog osiguranja, bankovnih računa, te kreditnih kartica prije objavljivanja dokumenata u javnost. Kako bi izašli u susret ovim zahtjevima, Broward county je naručio novi program još u veljači 2005. godine, a isporučitelj je već odabran.

 

Program će uklanjati podatke s dokumenata objavljenih na web stranicama okruga, uključivo i s onih već postavljenih. Ne zna se koliko će vremena trebati za ovaj proces.

 

Do tada, svaka osoba koja želi ukloniti osobne podatke sa slika prikazanih na webu može osobno podnijeti pismeni zahtjev. Zahtjev mora sadržavati broj stranice na kojoj se nalaze informacije koja treba izbrisati.

 

„Poduzeli smo mjere koje se odnose na potrebnu zaštitu podataka na našoj web stranici još 2002. godine kad je Hogman izrazio zabrinutost. Okrug je objavio tražena objašnjena i zasnovao odjel koji će zaprimati i rješavati zahtjeve građana. S izuzetkom rješavanja pojedinačnih zahtjeva, nemam ovlasti za poduzimanje dodatnih akcija zaštite osobnih podataka,“ kaže gđa. Baldwin

 

Ovaj primjer iz informatički najrazvijenije zemlje na svijetu pokazuje koliko se još mora raditi na zaštiti osobnosti u umreženom društvu.

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr