Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

29-05-06 10:17
Oporavak sustava nakon nekompatibilnih zakrpa

piše DUBRAVKO SEVER

Ponekad se nakon instalacije Microsoftove zakrpe Windowsi jednostavno ne žele ponovno podići. Ovime se pojavljuje problem nemogućnosti pristupa podacima koji se ne nalaze na nekoj drugoj mrežnoj lokaciji.

 

Rješenje navedenog problema nalazi se u "backup" direktoriju unutar Windows direktorija primjerice $NtUninstallKB885250$. U njemu se nalazi datoteka koju je iz nekog razloga Microsoft popravljao zakrpom, a također sadrži i opis "recover" procedure vraćanja datoteka zapisanog u poddirektoriju "spuninst".

 

Direktorij "spuninst" sadrži 3 datoteke:

1. spuninst.exe- Win32 aplikacija za reinstalaciju zakrpe, ali ne može se koristiti u recovery consoli.

2. spuninst.ini – datoteka koju koristi spuninst.exe kao ulazni parametar

3. spuninst.txt – datoteka sadrži naredbe koje se mogu koristi u batch datoteci.

 

Evo kako izgleda procedura vraćanja datoteke u koracima:

 

1. Pokrenuti OS sa bootabilnog medija (Windows XP za Windows XP sustav)

2. Ući u "Recovery Consolu" i logirati se kao lokalni administrator

3. Unutar direktorija Windows pronaći odgovarajući $NtUninstallKBXYZ$ zakrpe i otvoriti poddirektorij "spuninst"

4. Provjeriti sadržaj datoteka "spuninst.txt"

 

Primjerice:

C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873339$\spuninst>more spuninst.txt

COPY "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873339$\hypertrm.dll" "c:\windows\system32\hypertrm.dll"

 

5. Recovery console ne zna direktno procesuirati datoteke sa „.bat“ ekstenzijama stoga se ono mora pozvati naredbom batch :

 

batch<ulazna_datoteka> <izlazni_rezultat_batch_datoteke>

 

Time je moguće bilo koju datoteku koja sadrži skup naredba procesuirati kao batch datoteku, stoga se može jednostavno pozvati:

 

C:\WINDOWS\$NtUninstallKB873339$\spuninst>batch spuninst.txt

 

6. Oporavak sustava završava njegovim ponovnim pokretanjem (reboot) i provjerom da li se sustav ispravno podiže.

 

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr