Hrvatska akademska i istraživačka mreža
  NASLOVNICA MAPA WEBA TRAŽILICA KONTAKTI CARNET WEB
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
 
menu 4
Sigurnost
menu 4
Distribucija
menu 4
Pomoć
menu 4
Dokumenti
menu 4
menu 4

 

 

15-05-06 01:11
IE7: prečice za rad na tastaturi

piše BORIS TROJAN

Budući je vjerojatno već otrcano ponavljati o prednosti rada na računalu korištenjem tastature, bolje je ovu raspravu razriješiti tako da se ostane na neutralnom terenu prihvaćajuci definiciju o "ukusu" i "navici". No, bez obzira na afinitete, uz malo uloženog truda, savladane prečice na tastaturi rad će na računalu ubrzati mnogostruko. Iako će uvijek biti onih koji će dan provesti klikajući po ekranu, neki drugi će barem malo umanjiti neučinovitost koja voli biti uzrokovana dosadom nastalom sporim klikanjem.

 

Nova inačica IE7 Microsoftovog pretražitelja, iako u Beta Preview izdanju ipak solidna i funkcionalna, uz nove osobine donosi i nove prečice na tastaturi. Možda samo par minuta bavljenja njima može rad u ovom browseru učiniti ugodnijim, bržim i efikasnijim.


1. Prečice iz IE6


Osnovna navigacija:

Natrag na prethodnu stranicu*

Alt+Left Arrow

Naprijed na sljedeću stranicu*

Alt+Right Arrow

Zaustavljanje skidanja stranice**

Escape (Esc)

Osvježavanje stranice***

F5 or Ctrl+F5

Odlazak na stranicu Home

Alt+Home

Odlazak u adresnu traku

Alt+D

Dodavanje “www.” i “.com” u adresnoj traci

Ctrl+Enter

Skrolanje stranice gore/dolje

Spacebar/Shift+Spacebar

Zatvaranje prozora

Alt+F4

 

Napredno:

 

Dodavanje stranice u favorite

Ctrl+D

Otvaranje favorita u prozoru

Shift+klik na “Organize Favorites”

Otvaranje linka u novom prozoru

Ctrl+N

Otvaranje kontekst menija za trenutni odabir

Shift+F10

Promjena veličine teksta (zoom u IE 7)

Ctrl+kotačić miša gore/dolje

 

* Naprijed i natrag se također postiže i s Shift+kotačić miša gore/dolje, te Backspace i Shift+Backspace

** Esc također zaustavlja i zvukove

*** Ako F5 ne osvježi čtav sadržaj stranice, Ctrl+F5 će osigurati da se sadržaj ne vuče iz cache-a

 

 

2. Nove prečice u IE7

 

Tabovi

 

Otvaranje linka u novom tabu u pozadini

Ctrl+Click

Otvaranje linka u novom tabu

Ctrl+Shift+Click

Otvaranje novog taba

Ctrl+T

Šetanje po tabovima

Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab

Zatvaranje trenutnog taba

Ctrl+W

Otvaranje novog taba iz adresne trake

Alt+Enter

Otvaranje linka u novom prozoru

Shift+Enter

Odlazak na n-ti tab

Ctrl+n (n=1-8)

Odlazak na posljednji tab

Ctrl+9

Zatvaranje svi ostalih tabova

Ctrl+Alt+F4

Brzi pregled svih tabova

Ctrl+Q

Najveća zamjerka je nemogućnost otvaranja novog linka u novom tabu korištenjem neke tipke +Enter.

 

Zoom

 

Povećavanje zooma (+ 10%)

Ctrl+(+)

Smanjivanje zooma (- 10%) Ctrl+(-)
Originalni zoom (100% zoom) Ctrl+0
Povećavanje/smanjivanje zooma (10%) Ctrl+kotačić miša

 

Pretraživanje

 

Odlazak u traku za pretraživanje

Ctrl+E

Otvaranje upita pretraživanja u novom tabu

Alt+Enter

Otvaranje izbornika pretraživanja

Ctrl+Down Arrow

 

Favoriti (Favorites Center)

 

Otvaranje favorita

Ctrl+I

Otvaranje historya

Ctrl+H

Otvaranje feedova

Ctrl+J

 

 

[Lista]
Ovu uslugu CARNeta realizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.
Mail to
sys-portal@CARNet.hr